Sväté omše vo farnosti od 22.05.2017 do 28.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
22.05.2017 – Pondelok 18.00
23.05.2017 – Utorok 08.30
24.05.2017 – Streda 18.00
25.05.2017 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána – slávnosť (prikázaný sviatok)
16.00 18.00
26.05.2017 – Piatok 18.00
27.05.2017 – Sobota 08.00
28.05.2017 – Nedeľa
7. Veľkonočná nedeľa
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 28.05.2017 bude zbierka na katolícke masmédiá.

Sväté omše vo farnosti od 15.05.2017 do 21.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.05.2017 – Pondelok 18.00
16.05.2017 – Utorok 16.00
17.05.2017 – Streda
18.05.2017 – Štvrtok 18.00
19.05.2017 – Piatok 18.00
20.05.2017 – Sobota 18.00
21.05.2017 – Nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
09.00 11.00

V nedeľu, 21.05.2017 bude v Málinci slávnosť prvého svätého prijímania.

Sväté omše vo farnosti od 08.05.2017 do 14.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.05.2017 – Pondelok 8.30
09.05.2017 – Utorok 16.00
10.05.2017 – Streda 18.00
11.05.2017 – Štvrtok 18.00
12.05.2017 – Piatok 18.00
13.05.2017 – Sobota
14.05.2017 – Nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa – nedeľa dobrého Pastiera
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 13.05.2017 bude celodiecézna púť do Boľkoviec. Orgnizačné informácie si môžete prečítať tu.

V nedeľu, 14.05.2017 po svätej omši v Málinci bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Sväté omše vo farnosti od 01.05.2017 do 07.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.05.2017 – Pondelok
8.30
02.05.2017 – Utorok 16.00
03.05.2017 – Streda 18.00
04.05.2017 – Štvrtok 18.00
05.05.2017 – Piatok 18.00
06.05.2017 – Sobota 08.30
07.05.2017 – Nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa – nedeľa dobrého Pastiera
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 6.5.2017 pobožnosť na Fatimskú sobotu začne o 8.00 pred sv. omšou.
V nedeľu, 7.5.2017 bude zbierka na seminár.

Sväté omše vo farnosti od 17.04.2017 do 23.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
17.04.2017 – Pondelok
Pondelok vo veľkonočnej oktáve – Veľkonočný pondelok
08.30 09.45 11.00
18.04.2017 – Utorok 18
19.04.2017 – Streda 08.30
20.04.2017 – Štvrtok 18.00
21.04.2017 – Piatok 18.00
22.04.2017 – Sobota 08.30
23.04.2017 – Nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti od 10.04.2017 do 17.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.04.2017 – Pondelok 18.00
11.04.2017 – Utorok 16.00
12.04.2017 – Streda 18.00
13.04.2017 – Štvrtok
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00
14.04.2017 – Piatok
Veľký Piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
15.04.2017 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília
19.30
16.04.2017 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
08.30 09.45 11.00
17.04.2017 – Nedeľa
Pondelok vo veľkonočnej oktáve – Veľkonočný pondelok
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti od 03.04.2017 do 09.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
03.04.2017 – Pondelok 18.00
04.04.2017 – Utorok 16.00
05.04.2017 – Streda 18.00
06.04.2017 – Štvrtok 18.00
07.04.2017 – Piatok 18.00
08.04.2017 – Sobota 07.30
09.04.2017 – Nedeľa
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
08.30 09.45 11.00

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti bude v sobotu, 08.04.2017 v Málinci, v Rovňanoch aj v Ozdíne od 13.30 do 14.30 hod.

Sväté omše vo farnosti od 27.03.2017 do 02.04.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.03.2017 – Pondelok 18.00
28.03.2017 – Utorok 16.00
29.03.2017 – Streda 08.30
30.03.2017 – Štvrtok 18.00
31.03.2017 – Piatok 18.00
01.04.2017 – Sobota 08.30
02.04.2017 – Nedeľa
5. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 1.4.2017 bude o 8.00 vo farskom kostole v Málinci pobožnosť na Fatimskú sobotu.

Sväté omše vo farnosti od 20.3.2017 do 26.3.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.03.2017 – Pondelok
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, sviatok (preložený z nedele)
16.00 17.00
21.03.2017 – Utorok 17.00
22.03.2017 – Streda 08.30
23.03.2017 – Štvrtok 17.00
24.03.2017 – Piatok 17.00
25.03.2017 – Sobota 08.30
26.03.2017 – Nedeľa
4. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00