Sväté omše vo farnosti Málinec od 31.12.2018 do 06.01.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
31.12.2018 – Pondelok 08.30
16.00
01.01.2019 – Utorok
Panny Márie Bohorodičky, slávnosť (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
02.01.2019 – Streda 08.30
03.01.2019 – Štvrtok 17.00
04.01.2019 – Piatok 17.00
05.01.2019 – Sobota 08.30
06.01.2019 – Nedeľa
Zjavenie Pána – Traja králi (sviatok)
08.30 09.45 11.00
Ďakovná pobožnosť na posledný deň v roku bude vo farskom kostole v Málinci o 16.00.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 24.12.2018 do 30.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
24.12.2018 – Pondelok 22.00
25.12.2018 – Utorok
Narodenie Pána – slávnosť, (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
26.12.2018 – Streda
Sv. Štefana, 1. mučeníka, (sviatok)
08.30 09.45 11.00
27.12.2018 – Štvrtok 17.00
28.12.2018 – Piatok 17.00
29.12.2018 – Sobota 08.30
30.12.2018 – Nedeľa
Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa, (slávnosť)
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 17.12.2018 do 23.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
17.12.2018 – Pondelok 17.00
18.12.2018 – Utorok 15.00
19.12.2018 – Streda 08.30
20.12.2018 – Štvrtok 17.00
21.12.2018 – Piatok 08.30
22.12.2018 – Sobota 07.15
23.12.2018 – Nedeľa
4. adventná nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00
V sobotu, 22.12.2018 bude možnosť pristúpiť k vianočnej sv. spovedi v Málinci, Rovňanoch a v Ozdíne v čase od 14.00 do 15.00 hod.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 26.11.2018 do 02.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.11.2018 – Pondelok 17.00
27.11.2018 – Utorok 15.00
28.11.2018 – Streda 08.30
29.11.2018 – Štvrtok 17.00
30.11.2018 – Piatok 17.00
01.12.2018 – Sobota 08.30
02.12.2018 – Nedeľa
1. adventná nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00

Na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 19.11.2018 do 25.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.11.2018 – Pondelok 17.00
20.11.2018 – Utorok 15.00
21.11.2018 – Streda
22.11.2018 – Štvrtok 17.00
23.11.2018 – Piatok 17.00
24.11.2018 – Sobota 08.30
25.11.2018 – Nedeľa
34. nedeľa cez rok „B“
Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť)
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.11.2018 do 18.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.10.2018 – Pondelok
13.10.2018 – Utorok
14.10.2018 – Streda
15.11.2018 – Štvrtok
16.11.2018 – Piatok
17.11.2018 – Sobota 08.30
18.11.2018 – Nedeľa
33. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V prípade duchovnej potreby v čase neprítomnosti pána farára bude zastupovať farský úrad v Poltári.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 05.11.2018 do 11.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.10.2018 – Pondelok 08.30
06.10.2018 – Utorok 15.00
07.10.2018 – Streda 08.30
08.11.2018 – Štvrtok 17.00
09.11.2018 – Piatok 17.00
10.11.2018 – Sobota 08.30
11.11.2018 – Nedeľa
32. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 11.11.2018 bude zbierka na novú posvätenú nemocničnú kaplnku v Lučenci.