Naša farnosť


Rímskokatolícky farský úrad Málinec

Kostol Najsvätejšej Trojice v Málinci – farský kostol

kostol_malinec

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Rovňanoch

kostol_rovnanyKaplnka Sv. Galla – pustovníka v Ozdíne

kaplnka_ozdin